สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ถ่ายทำ 1-2 กล้อง โดยช่างภาพวิดีโอมืออาชีพ
  • ในกรณีเลือก package 2 กล้อง หากสถานที่จัดงานไม่อยู่ในเขตห้ามบินโดรน สามารถถ่ายวิดีโอบางส่วนของงานเป็นภาพมุมสูงได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • ตัดต่อวิดีโอ Highlight รูปแบบ Cinema ความยาวประมาณ 5 นาที ต่อช่วงพิธีการ หรือตามความเหมาะสม
  • ไฟล์วิดีโอต้นฉบับขนาด4K Ultra HD (2160p)
  • ลูกค้าสามารถนำฮาร์ดดิสก์มา copy ไฟล์วิดีโอทั้งหมดได้ฟรี

หมายเหตุ

  • โดยปกติขั้นตอนการตัดต่อและปรับสีภาพและเสียงจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ในกรณีที่ต้องการใช้งานวิดีโอด่วน (ภายใน 7-10 วัน) สามารถแจ้งได้ โดยจะคิดค่าดำเนินการเพิ่ม 5,000 บาท (สำหรับ 1 ช่วงพิธีการ / ทั้ง HD และ 4K) และ 8,000 บาท (สำหรับ 2 ช่วงพิธีการ / ทั้ง HD และ 4K)
  • ในกรณีที่เป็นงานพิธีเช้าและต้องการนำวิดีโอในช่วงเช้าไปฉายในงานเย็น จะมีค่าตัดต่อด่วนเพิ่ม 6,000 บาท (ทั้ง HD และ 4K)
  • เนื่องจากการถ่ายทำในรูปแบบ Cinema ช่างภาพวิดีโอจะเปลี่ยนมุมกล้องตลอด เพื่อให้ได้มุมกล้องที่ดีที่สุด ไฟล์งานทั้งหมดจึงจะไม่ได้เป็นการตั้งกล้องตั้งแต่ต้นจนจบงาน ฉะนั้นหากต้องการไฟล์วิดีโอฉบับเต็ม (30-40 นาที ต่อช่วงพิธีการ) จะมีค่าตัดต่อเพิ่ม 3,000 บาท ต่อช่วงพิธีการ

ตัวอย่างผลงานวิดีโองานแต่งงาน โดย Bangkok VDO








Facebook Comments GGPixs